Grundejerforeningen EGEBJERGLUND-SYD
 

Vil du have teksten læst op? En "oplæser" kan hentes her.

Startside
Bestyrelsen
Naboskab
Sneordningen
Generalforsamlingen
Vedtægter
Beboerannoncer
Historie
Billeder
Links
EjendomsmæglerFAQs

Golfbanen er et offentligt areal

I golfklubbens regler for spillerne står blandt andet følgende:

    Ordensforskrifter

    Se skilte ved teestederne, samt opslagstavlen i starterhuset.

    Bolde må ikke hentes fra privat område til højre for 2. fairway, bag 5. green og til højre for 7. fairway.

    Der må ikke slås noget slag på 6. hul, hvis der er risiko for at bringe personer på stien til højre i fare.

    Der må ikke slås ud fra 7. teested, hvis der er trafik på vejen til højre.

    Der må ikke slås ud fra teestederne på 7. og 16. hul, før man har sikret sig ved udsigt fra spejle, at spillerne på henholdsvis 7. og 16.
    fairway er udenfor rækkevidde.

    Udslag på 8. hul må kun ske, når man har sikret sig ved udsigt fra spejl, at eventuelle spillere på 9. hul, befinder sig enten på teestedet
    eller på green.

    Spillere på teestederne på 13. hul må ikke gå frem, når der er spillere på gult teested på 14. hul.

    Golfbanen er et offentligt areal, og spillerne skal vise det størst mulige hensyn over for personer, der færdes på arealet.

    Overtrædelse af ordensforskrifter kan medføre påtale, advarsel, karantæne eller eksklusion.

Du kan se mere om det på deres hjemmeside her www.shgk.dk/Banerne/lokalreglerhjo.htm

-------------------------------------


En golfspiller:  jeg har intet mod gående på banen, men kan bedst lide, at de gør følgende:

  • Gør sig hurtigt synlige ved at gå på midten af banen og ikke snige sig i siderne.

  • Krydser fairways på tværs, eller

  • Gå  lige bag en gruppe spillere (en bold), hvis det er muligt, eller hvis de gående er usikre på området.  

  • Vinke klart og tydelige hvis de gør holdt og ønsker at golfspilleren skal overhale. 

  • Kigge op og beskyt hovedet, når der bliver råbt ”four”.

  • Samt udgå at snakke når der udføres et slag.

Så kan vi alle være på de grønne arealer.