Egebjerg  Marts 2014         

Opfordring til deltagelse i SSP-Lokalgruppe Egebjerg

SSP-Lokalgruppen Egebjerg er et samarbejdsforum bestående af repræsentanter fra Skolen, Socialforvaltningen og lokal-Politiet m.fl., herunder skolebestyrelsen og lokale ildsjæle, som sammen skal søge at organisere forebyggende foranstaltninger imod ungdomskriminalitet i lokalområdet.

Ballerup Kommune var tidligt fremme med organisering af SSP-arbejdet. Blandt de 8 lokale SSP-Grupper har Egebjerg Lokalgruppe været anset som den bedst fungerende, blandt andet p.g.a. deltagelse af lokale ildsjæle samt et altid velfungerende samarbejde blandt disse og de kommunalt udpegede repræsentanter.  Skolens og Ungdomsklubbens repræsentanter (henhv. Arne Møller og Peter Als) har været nøglepersoner m.h.t. især de daglige udfordringer.
Lokalgruppen har primært udøvet tiltag m.h.t. forebyggelse af hærværk, indbrud i institutioner, graffiti, og handel med og brug af narko ”i krogene” i vores i øvrigt dejlige område.
Undervejs har Lokalgruppen gennemført f.eks. årlige kanoture sammen med unge i aldersgruppen, ligesom de årlige Familiemarkeder for nogle år siden var et produkt af Lokalgruppens tiltag.

For et par år siden blev sammensætningen af vores Lokalgruppe ændret, men der er fortsat mulighed for deltagelse af lokale ildsjæle, og jeg synes absolut, sagen fortjener at vi får flere af disse på banen.  Gerne nogle der brænder for at bevare vores dejlige område nogenlunde kriminalitetsfrit, og gerne nogle der har gode relationer til vore unge og/eller vore lokale institutioner.

Jeg håber at boligforeninger og grundejerforeninger vil medvirke til, at vi kan bevare- og udvikle vores lokale SSP-arbejde.
Henvendelse og evt. spørgsmål kan rettes til SSP-konsulent Arne Møller, mail:
arne.moeller@skolekom.dk
I må også gerne rette henvendelse til mig:  jeg har deltaget i kommunens SSP på alle niveauer siden oprettelsen, herunder de sidste mange år i SSP Lokalgruppen Egebjerg.  – Jeg vil gerne afløses men medvirker gerne i en overgangsperiode.

Med venlig hilsen
Hans Christensen,
hans.bal@email.dk
tlf. 44976048.