Grundejerforeningen EGEBJERGLUND-SYD
 

Vil du have teksten læst op? En "oplæser" kan hentes her.

Startside
Bestyrelsen
Naboskab
Sneordningen
Generalforsamlingen
Vedtægter
Beboerannoncer
Historie
Billeder
Links
EjendomsmæglerFAQs
Til ejendomsmægleren
 
Er der vejlaug/privat vej?? Nej    
Er der pligtigt medlemskab af grundejerforeningen? Ja (se vedtægternes § 2, stk. 1)
Afvikles der gæld gennem grundejerforeningen? Nej
Er der i grundejerforeningen påtænkt udgiftskrævende projekter? Nej (sneordningen har i sjældne tilfælde medført en mindre engangsudgift)
Er der restance til grundejerforeningen? Kontakt kassereren
Hvad er det årlige kontingent?? Se referat fra seneste generalforsamling for aktuelt kontingent. Bemærk: Kontingentet er inkl. snerydning, se her
Hvornår opkræves kontingentet? Opkrævning sker efter den årlige generalforsamling og dækker det aktuelle kalenderår.
Skal der betales depositum/indskud?? Nej
Findes der antenneforening?? Nej (men YouSee kabelTV)
Regnskaber?? Se her
Gældende budget? Se her
Referater fra generalforsamlinger? Se her
Gældende vedtægter?? Se her 

Mod et mindre gebyr, p.t. 200 kr., udfylder vi korte spørgeskemaer. Indbetales til reg.nr. 2279  kontonr. 8133 003 895
Vi sender ikke kopier af de dokumenter, der kan udskrives her fra hjemmesiden.