Grundejerforeningen EGEBJERGLUND-SYD
 

Vil du have teksten læst op? En "oplæser" kan hentes her.

Startside
Bestyrelsen
Naboskab
Sneordningen
Generalforsamlingen
Vedtægter
Beboerannoncer
Historie
Billeder
Links
EjendomsmæglerFAQs

 
BEMÆRK: I forbindelse med nye GDPR regler, må medlemslisten ikke længere ligge frit tilgængeligt på hjemmesiden. Derfor har vi i bestyrelsen besluttet at lave en liste uden vores navne på. Indtil den er klar, har er medlemslisten fjernet fra hjemmesiden.  

Ordinær generalforsamling 2019

Referat

Fomandens beretning

Indkaldelsen

Regnskab 2018

Hækkesedlen

Ordinær generalforsamling 2018

Referatet

Formandens beretning

Indkaldelsen

Regnskab 2017

Sneregnskab 2017

Forslag til ændring af vedtægterne, indsendt af Kjeld Guldbrandsen

Ordinær generalforsamling 2017

Referatet

Indkaldelsen

Regnskab 2016

Sneregnskab 2016

Ordinær generalforsamling 2016

Referatet

Indkaldelsen

Regnskab 2015 og budget 2016

Sneregnskab 2015

Ordinær generalforsamling 2015

Referatet

Indkaldelsen

Regnskab 2014 og budget 2015

Ordinær generalforsamling 2014

Referatet

Indkaldelsen

Bilag 1 Forslag om vedtægtsændringer

Bilag 2 Indkommet forslag, se pdf.

Regnskab, foreløbigt udkast

Syds sneomkostninger i 2013

Regnskab 2013 med revisorunderskrifter

Indkomne forslag:
   Se forslag fra et medlem, Zouhair Krifa, Lerholmvej 3, her (Nu også med bestyrelsens foreløbige kommentarer).
    Yderligere tre forslag fra samme medlem modtaget den 22.2.14 kan ses her.
Mulige forbedringer af sneordningen
Som tilkendegivet på sidste års generalforsamling har bestyrelsen set på nogle muligheder for forbedring af sneordningen. Det foreløbige resultat kan ses her. Der er ikke tale om et oplæg til endeligt valg af løsning og der kan være "mellemregninger", som skal justeres.
Men det generelle billede er for os at se klart nok til at vi kan tage en generel drøftelse, som vi mener, der er rimeligt god tid til, da vi mener en beslutning om fremtiden kan vente til 2015.

Ordinær generalforsamling 2013
  
Referatet
  
Indkaldelsen

    Nabohjælp folder
    Regnskab (revideret)
   Det reviderede og underskrevne regnskab
    Indkommet forslag 13.2.13 (vedtægtsændr.)
   -   Samme med bestyrelsens kommentarer

    Indkommet forslag 5.3.13 (sneordning)
     -     Samme med bestyrelsens kommentarer

Sneudgifter 2012
            
Ordinær Generalforsamling 2012
  
Referatet
  
Indkaldelsen

    Revideret regnskab
    Regnskab og budget (endnu ikke revideret, ændringer kan forekomme)

Sneudgifter 2011
 
Ekstraordinær generalforsamling, oktober 2011
 
 Indkaldelsen
   Referatet
De to oversigter til Niels Damgaards gennemgang
     Oversigt over planer m.m.
     Uddrag lokalplan / BR11
 
Ordinær generalforsamling 2011
   Referatet
   Beretningen
   Indbydelsen
   Lidt uddybende om sneordningen
   Alternative budgetter for forskellige sneordninger

     Regnskab 2010

Sneudgifter 2010

Fotos

Om vejsagen, se
http://blog.egebjerglund-syd.dk/#home

Ordinær generalforsamling 2010
   
Referatet
    Beretningen
   
Det reviderede regnskab 2009 og budget 2010
    Indbydelsen
Ordinær generalforsamling 2009 (den 26. marts).
    Referatet ligger her.
    Formandens beretning ligger her.
    Nogle fotos ligger her.
    Indbydelsen ligger her. 
   
Det reviderede regnskab 2008 og budget 2009 ligger her.  
 

Ordinær generalforsamling 2008 (den 27. marts).
    Referatet ligger her
.
    Formandens beretning ligger her.
    
Indbydelsen ligger her.
    Regnskabet kan ses her.

    Forslag fra Niels Damgaard til generel drøftelse under dagsordenens punkt 4 af en opdatering af lokalplan i
    forhold til nyt bygningsreglement m.v. kan ses her.
        Der er under knappen Links under Ballerup Kommune nogle links til kommune- og lokalplansiderne på
        kommunens hjemmeside www.ballerup.dk
        Bygningsreglementet, som er omtalt i forslaget, kan ses her

Ordinær generalforsamling 2007
    Referatet kan ses her.
    Formandens beretning kan ses her.
    
Indbydelsen kan ses her.
    Regnskabet kan ses her.
    Der var indkommet et ændringsforslag til afsnittet om støjende maskiner under
    Naboskabsprincipperne. Ændringsforslaget kan ses her.

Ordinær generalforsamling 2006
    Se indkaldelsen med dagsorden m.m. her.
    Se regnskab 2005 her.
    Indkommet forslag fra et medlem om udvidelse af sneordningen kan ses her.

    Der er også modtaget en kommentar til bestyrelsens forslag vedrørende
     eventuelle principper for godt
    naboskab, som kan ses her.
    
Referatet fra generalforsamlingen ligger her.
    Formandens beretning ligger her.

Ordinær generalforsamling 2005.
    Se indkaldelse med dagsorden
her.
    Regnskabet ligger her.
    Der var indkommet et skriftligt forslag (modforslag til bestyrelsens for-
    slag vedrørende anvendelse af en del af formuen) til generalforsamlingen.
For-
    slaget kan ses her.

    Referatet kan ses her.
    Formandens beretning kan ses her.

Referat fra generalforsamlingen den 25. marts 2004

Referat fra generalforsamlingen den 20. marts 2003