Grundejerforeningen EGEBJERGLUND-SYD
 

Vil du have teksten læst op? En "oplæser" kan hentes her.

Startside
Bestyrelsen
Naboskab
Sneordningen
Generalforsamlingen
Vedtægter
Beboerannoncer
Historie
Billeder
Links
EjendomsmæglerFAQs
Anbefalinger om godt naboskab

Anbefalinger er udformet efter beslutning på generalforsamlingen i 2006 og en efterfølgende debat blandt medlemmerne.
Anbefalingerne blev vedtaget på generalforsamlingen i 2007.

Det fremhæves, at anbefalingerne skal ses i forhold til tilbagevendende rutinehandlinger på matriklen, og derfor ikke omfatter ekstraordinære forhold.

Siden er senest opdateret den 05. januar 2014 17:33

Nabohjælp

Vi holder øje med naboernes ejendom, når de er bortrejst.

Vi slår eventuelt græsplænen eller rydder indkørslen for sne, så der ikke ser ubeboet ud.

Vi hjælper hinanden, når det ønskes, f.eks. under ferie og sygdom.

Vi advarer hinanden om usædvanlige forhold, som f.eks. indbrud, eller usædvanlig/mis-tænkelig trafik af ukendte personer; bl.a. ved at sørge for at det kommer på foreningens hjemmeside.
 

 

 

 

 

 

Skriv til post@egebjerglund-syd.dk
Eller ring til 60171953. Så kommer det på hjemme-siden.

Støjende maskiner

Vi anvender normalt kun motoriserede haveværktøjer og støjende maskiner m.m. i følgende tidsrum:
     Mandag-fredag: 0800-1800.
     Lørdag-søndag: 1000-1600. 

En undtagelse kan f.eks. være, at det har regnet i  weekenden til ud på søndag eftermiddag.

FestFyrværkeri

Vi underretter normalt naboerne, når vi har planer om at holde fester med f.eks. musik til langt ud på natten.

Vi affyrer kun fyrværkeri i den periode, det er tilladt, dvs. fra 1. december til 5. januar.
 

 

 


Se reglerne her.

 

Husdyr

 

Vi tilstræber, at vore husdyr generer naboerne mindst muligt med hensyn til f.eks. gøen og efterladenskaber.

Vi fjerner straks vore dyrs efterladenskaber uden for egen grund, herunder fra offentlige arealer som vej og fortov.
 

 

 

Fortove

Vi overholder kommunens regler om renholdelse af fortove med mere; om sommeren fjernelse af ukrudt, fejning, klipning af hæk og grene, m.m.
Vi efterlader ikke affald på fortovene; og farligt eller generende affald fjerner vi starks.

Og om vinteren snerydning og grusning/saltning.

Vi opbevarer ikke byggematerialer på fortov i længere tid (det kræver i øvrigt tilladelse fra kommunen).
 

Se kommunens regler her.

Hunde-efterladenskaber er omfattet heraf; Men det bør være undtagelsen, at en hundeejer ikke rydder op efter sin egen hund.

Foreningens sneordning fritager ikke grundejeren for ansvaret.

Se kommunens regler her.

Skel og hegn

Vi viser hensyn til naboernes ønsker og taler om eventuelle ændringer i hegn eller skel/bevoksning i og ved skel.

Du kan se Hegnsloven her og mere om Naboretten her.

Begrebet hegn omfatter alt, hvad der markerer ejendomsretten og beskytter privatlivets fred.

Træer

Vi vil bevare indtrykket af et parcelhus-kvarter. 

Vi holder derfor normalt vore træer nede ved beskæring, inden de bliver for store og til væsentlig gene for naboerne (og ovenikøbet ofte dyre at fjerne). 
 

 

 

 

 

Trafik og parkering

Vi undgår at parkere biler på fortovet således, at f.eks. en barnevogn ikke kan passere på fortovet. .

Vi parkerer bilerne ”forskudt”, således at de parkerede biler medvirker til at dæmpe hastigheden på vejen.

Vi kører hensynsfuldt og forsøger at påvirke andre til at gøre det samme, så f.eks. hurtig og støjende knallertkørsel undgås i området.

Ulovlig parkering kan anmeldes til 3954 1448.

 

Støjgener på offentlig vej henhører under politiet, jf. Politibekendtgørelsen, og kan anmeldes på ovenstående telefonnummer.

 

Vejene Vi hjælper hinanden - og kommunen - med at fjerne affald, især det, der kan være til fare eller gene for os selv og andre trafikanter, fra vejen.  Renholdelse af vejene er helt klart kommunens ansvar, men en hyppig renholdelse af alle veje er i sagens natur umulig. Se evt.
 her. Du kan skrive til kommunen  her.

Affaldsbeholdere

Vi placerer affaldsbeholderne helt inde i siden, således at fortovet friholdes; og vi tager beholderne ind igen snarest muligt.

Barnevogne skal kunne pacere uhindret.
 

Affaldsbeholderne kan om vinteren genere sneordningen væsentligt og endda helt umuliggøre den.

Brændefyring

Brug din brændeovn korrekt – røg driver over hegnet og kan lugte - så følg Miljøministeriet brugsanvisning.  
 

 

www.fyrfornuftigt.dk