Download Joomla Templates by CowFat Reviews

Fodring af vilde dyr og fugle

Category: Uncategorised
Published: Friday, 19 June 2020
Written by Super User

Der er som udgangspunkt ingen lov, der forbyder dig at stille en madskål ud til pindsvinet eller at hænge foderkugler til fuglene i havens træer. Du må også gerne fodre musvåger med kødstykker eller lægge hø ud til flokken af rådyr.

Dog må fodringen ikke skabe tilhold for fugle eller andre omstrejfende dyr, så det medfører ulemper for dine omgivelser. Det står i bekendtgørelsen om miljøregulering af visse aktiviteter, som også giver kommunen mulighed for at gribe ind og kræve, at du retter op på problemet.

Foder tiltrækker rotter

Risikoen ved at have frit tilgængeligt foder i haven er, at omstrejfende dyr, fx rotter, måger, duer, ræve eller andre skadedyr, bliver lokket til.

Særligt rotter er et stort problem i mange byer - og enhver boligejer er forpligtet til at bidrage til bekæmpelsen af den sultne gnaver.

Du har pligt til at holde din ejendom rottesikker

Udover, at du har pligt til straks at anmelde det til kommunen, hvis du ser en rotte, så skal du ifølge bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter også sørge for at rottesikre og renholde din ejendom, så rotter har begrænsede levemuligheder.

Denne regel risikerer du altså også at bryde, hvis du fodrer vilde dyr i haven.

Det siger loven

Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter

§ 14
"Ingen må ved udlægning af foder eller på anden måde skabe tilhold for fugle eller andre omstrejfende dyr, når dette medfører ulemper for omgivelserne."

§ 15
"Kommunalbestyrelsen kan påbyde, at der træffes de nødvendige foranstaltninger til udryddelse af skadedyr af hensyn til at undgå eller begrænse ulemper, uhygiejniske forhold og lignende."

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter

§ 2
"Enhver, der konstaterer forekomst af rotter, er ansvarlig for, at dette straks anmeldes til kommunalbestyrelsen."

§ 3
"Grundejere skal rottesikre og renholde deres ejendomme herunder brønde og stikledninger således, at rotters levemuligheder på ejendommene begrænses mest muligt."

Start

Category: Uncategorised
Published: Wednesday, 19 February 2020
Written by Super User

SYD kort 2  Velkommen til Egebjerglund-Syd.                                                                                                                                                          
Hvis der er ting der ikke kommer frem, så prøv at bruge Edge eller en anden Browser!
Nogle af de værktøjer vi bruger på siden, virker ikke i Chome.

 Alle i Egebjerglund-syd og Ågesdahl kan få installeret hurtig og stabil fiber internet. Gå på Wizer.dk og indtast din adresse.
Yousee er også en mulighed her er upload meget langsommer.

----------------------------- 

Møde ang. fjernvarme i Egebjerg 

Sidste nyt fra kommunen

Informationsmøde den 4. oktober (kl. 17.00-19.00) - er afholdt

Mødet blev optaget og kan gensees her:

https://media.videotool.dk/?vn=413_2022100513004049166997608559

Kommunen har lavet deres hjemmeside om omkring fjernvarme m.m.

https://ballerup.dk/borger/bolig-vand-varme/varme-og-energi


Varmepumper

Flere og flere får varmepumper.

Vi i bestyrelsen forsat opfordrer til at vente til fjernvarme kommer!

Hvis du alligevel installerer varmepumpe skal du være opmærksom på evt. støjgener for naboer.

Husk, at der er lovpligtigt eftersyn af varmepumpe hvert år, hvis den indeholder over 1 kg kølemiddel.

 

Vi vil i bestyrelsen nøje følge udmeldingerne.

Jørn Ishøi
Formand i Egebjerglund-syd

__________________________________________________________________

Egebjerglund-syd er den største grundejerforening i Egebjerg, den tæller ca. 154 grundejer, udstykket sidst i 40ne. 

Med kun 5 minutters gang til Hareskoven.

20 minutter i bil til København.

15 minutter på cykel til enten Ballerup, Hareskoven, eller Bagsværd station.

Busforbindelser 164, 400S, 500S, 55E til Ballerup Station findes i begge ender af kvarteret og køre hver 10-20 minutter hele dagen.

Tæt på mange arbejdspladser i Lautrupparken.

God beliggende i den nordlige ende i Ballerup med mange fritidsaktiviteter, skole, institutioner, plejehjem og indkøbsmuligheder.

Omkring affald har vi i Ballerup en god ordning som du kan læse mere om her.

Alt er tæt på, når man bor i Egebjerg.

 

Vi har en blog, hvor vi medlemmerne har mulighed for at komme med indlæg til andre i grundejerforeningen.


Se bloggen for nyt!!   

blog

Se også www.nabohjælp.dk som bestyrelsen varmt anbefaler, at man tilmelder sig da vi førhend havde en del indbrud.
Så får man bl.a. tilsendt mærkater til f.eks. yderdørene! Du kan sende en email, så bliver du sat på listen over de, der får en email, når der er nyt på bloggen.

Skriv til: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CVR-nr. 29752001
Ballerup