Om snerydningen 1. februar 2010

Category: Sneordningen Published: Friday, 28 February 2020 Written by Super User

Om snerydningen 1. februar 2010

Snemaskinen kørte igår mange timer, selv om det ikke havde sneet.
Formålet med det var at komme mest muligt i bund inden den næste snestorm, som er varslet til idag den 2. februar.

Forholdene på vore fortove var efterhånden blevet noget broget og fremkommeligheden for fodgængere meget svingende. Der har været flere årsager hertil. Vore problemer med snemaskinen og saltmanglen har bidraget; det har f.eks. vist sig vanskeligt at skifte mellem skraber - som er klart bedst til de store snemængder - og kosten - som er bedst til at komme til bunds på vore ret ujævne fortove.
Og er kosten bredere end skraberen, hvilket ikke gør turen efter skift til kost  lettere.

Noget andet er så medlemmernes hensyntagen til maskinens arbejdsforhold. Kort sagt kan vi ikke rydde, når skraldespande, biler og andet står i vejen! Så kører vi uden om, indtil der er ryddet så meget op, herunder fjernet sne og snevolde, at maskinen kan komme frem. Vi kan ikke bruge medlemskronerne på at komme igen og rydde sådanne steder.     

Igår besluttede vi - som en éngangsforanstaltning - at forsøge med en ret grundig rydning.
Men selv om medlemmerne på de seneste generalforsamlinger har bedt bestyrelsen prioritere midler til en gedigen snerydning højt, finder vi, at der bør være grænser for, hvor store ekstraudgifter foreningen skal afholde fordi enkeltmedlemmer ikke holder nogenlunde rimelig adgang for snemaskinen.

Det er og har altid været således, at det er den enkelte grundejer, der har snerydningspligten ud for sin ejendom. Sneordningen er en hjælp, en behagelighed om man vil.

HJÆLP OS MED AT FÅ ORDNINGEN TIL AT FUNGERE BEDST MULIGT!

DET ER IKKE KUN DIG SELV, DER SKAL BRUGE "DIT" FORTOV.

 Vinteren 2010/11 fik vi så meget sne, at kommunen ikke var så villig til at rydde::

  

Hits: 343