Download Joomla Templates by CowFat Reviews

2013 40 km i Egebjerg

Category: Historie Published: Sunday, 01 March 2020 Written by Super User

40 km/t hastighedsbegrænsning i Egebjerg; eller blot i Syd??

Siden er senest opdateret den 29. januar 2013 11:43

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 27. april 2009 vedtaget trafiksikkerhedsplanen efter at høringssvarene er behandlet. Der er bl.a. afsat lidt ekstra midler til 40 km/t områder, og Egebjerg er omtalt i den sammenhæng. Du kan se kommunalbestyrelsens behandling af sagen her.

4.5.09


I henhold til drøftelser på vore generalforsamlinger har bestyrelsen i de senere år arbejdet for forbedring af trafiksikkerheden og en øget tryghed gennem indførelse af et såkaldt 40 km/t område. Du har i Egebjergbladet i august kunnet se, at en håndfuld af grundejerforeningerne i området var ved at være enige om en henvendelse til kommunen.
Denne 
har imidlertid nu iværksat en høring over Handlingsplan for Vej- og Trafiksikkerhed, som du kan se meget mere om her http://www.ballerup.dk/get/7032.html
Af side 5 i handlingsplanen fremgår, at der foreslås iværksat forsøg med generel hastighedsbegrænsning som f.eks. 40 km/t i boligområder.

Her har vi så meldt os med en ansøgning om at blive forsøgsområde. Du kan se ansøgningen her.


Ansøgningen/høringssvaret indeholder i alt væsentligt det, de nævnte fem grundejerforeninger var blevet enige om. Alle grundejerforeningerne har fået kopi med opfordring til også at fremsende et høringssvar.
Baggrunden herfor er ikke et ønske om at gå solo, tværtimod.
Det hænger sammen med, at vi på Borgermødet på Rådhuset den 16.9.08 - blandt meget andet - blev klar over, at kommunen lægger vægt på antal borgerhenvendelser, hvilket også fremgår af den såkaldte Baggrundsrapport, der nu er blevet tilgængelig. En henvendelse fremtræder i skemaet som én, uanset den måtte dække f.eks. vore ca. 725 husstande i Egebjerg.
Forslaget om stillevejsområder blev på mødet støttet af os, der tillige foreslog, at man kan starte med skiltning alene og så senere se på behovene for trafikdæmpende foranstaltninger. Det syntes at blive vel modtaget af f.eks. kommunens projektleder på sagen.

Vi håber meget, at andre - grundejerforeninger og enkeltpersoner - vil følge vort initiativ op og sende et høringssvar til kommunen. Det kan ske til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Det hænger også sammen med, at den uheldsstatistik der ellers er meget omtalt ved omtale af trafiksikkerhed kun omfatter de uheld, hvor politiet har optaget rapport!

 

 

  

 

SKILT


 

Hits: 661