Er der vejlaug/privat vej??     Nej      
 Er der pligtigt medlemskab af grundejerforeningen? Ja (se vedtægternes § 2, stk. 1)
 Afvikles der gæld gennem grundejerforeningen? Nej
 Er der i grundejerforeningen påtænkt udgiftskrævende projekter? Nej (sneordningen har i sjældne tilfælde medført en mindre engangsudgift)

 Er der restance til grundejerforeningen? This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Hvad er det årlige kontingent?? Se referat fra seneste generalforsamling for aktuelt kontingent.
Bemærk: Kontingentet er inkl. snerydning, se her
 Hvornår opkræves kontingentet? Opkrævning sker efter den årlige generalforsamling
og dækker det aktuelle kalenderår. Kontigent skal betales senest 30.april.
 Skal der betales depositum/indskud?? Nej
Findes der antenneforening?? Nej (men YouSee kabelTV)
 Regnskaber?? Se her
 Gældende budget? Se her

 Referater fra generalforsamlinger?

 

Se her
 Gældende vedtægter?? Se her

Foreningen udfylder ikke spørgeskemaer.
Alle oplysninger og dokumenter kan findes her på hjemmesiden.