Ordningen er fælles for grundejerforeningerne Aagesdal og Egebjerglund Syd.

Den er gengivet nedenfor.

Ordningen er et supplement til kommunens almindelige regler for Snerydning og renholdelse af færdselsarealer  som kan ses her 
Der kan du også se kommunens regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier. 
Med ordet supplement er det præciseret, at de to foreninger med ordningen ikke har påtaget sig den enkelte grundejers ansvar for og opgave med at rydde fortovene for sne som anført i kommunens regler, men alene bistår medlemmerne hermed. 
Enhver sag om ansvarspådragelse er således en sag mellem den pågældende grundejer og sagsøger. 

(Dette har altid været tilfældet og fremdrages alene nu fordi de i anden sammenhæng har været fremme, at der måske ville kunne stilles spørgsmålstegn ved ansvarsplaceringen.)

Grundejerforeningerne Aagesdal og SYD har i fællesskab indkøbt en traktor til snerydning i de to grundejerforeningers område.
Ordningen finansieres af de to foreningers driftsbudgetter efter en fordelingsnøgle med 42% til Aagesdal og 58% til SYD baseret på antal medlemmer.

Fællesskabet har en aftale med en mand om at varetage opgaven, og følgende forhold gælder:

 1. Snemanden kører kun efter retningslinier fra de to bestyrelser .
 2. Runden køres, når der er faldet 2 cm sne og således, at det passer med vejrsituationen.
  Vedvarende snevejr kan f.eks. medføre flere runder og tøvejr, at situationen afventes.
  Der saltes efter behov. I tvivlstilfælde konsulteres kassereren i Egebjerglund Syd.
 3. Snemanden kører kun, hvor der er plads. Altså ingen parkerede biler med hjul på fortovet. 
  ingen renovationsbeholdere og affald ude på fortovene om mandagen.
  ingen nedhængende grene under 2½ meter over fortovet.
 4. Snemanden informerer om unormale forhold på http://blog.egebjerglund-syd.dk  under kategorien Sneordningen.
  Medlemmer af Syd kan melde sig som skriveberettigede på bloggen og modtager da en email, når der er nyt.
 5. Aagesdals kontaktperson: Se deres hjemmsside http://www.gf-aagesdal.dk/
 6. SYDs kontaktperson er Jørn Ishøi, Egebjergvej 102, 2095 2737

Sneordningen indgår i foreningens samlede økonomi, der fastlægges på generalforsamlingen hvert år, og medlemmernes betaling indgår i kontingentet, som den ordinære generalforsamling i 2014 forhøjede til 400 kr. årligt, hvilket niveau forventes fastholdt indtil videre.

 

blog

Pjecen: Når sneen kommer