Vi vil bevare indtrykket af et parcelhus-kvarter. 

Vi holder derfor normalt vore hæk og træer nede ved beskæring, inden de bliver for store
og til væsentlig gene for naboerne.

hæk                                                                                    Væltet træ

 

 Hækseddel som er omdelt flere gange.