Der er som udgangspunkt ingen lov, der forbyder dig at stille en madskål ud til pindsvinet eller at hænge foderkugler til fuglene i havens træer. Du må også gerne fodre musvåger med kødstykker eller lægge hø ud til flokken af rådyr.

Dog må fodringen ikke skabe tilhold for fugle eller andre omstrejfende dyr, så det medfører ulemper for dine omgivelser. Det står i bekendtgørelsen om miljøregulering af visse aktiviteter, som også giver kommunen mulighed for at gribe ind og kræve, at du retter op på problemet.

Foder tiltrækker rotter

Risikoen ved at have frit tilgængeligt foder i haven er, at omstrejfende dyr, fx rotter, måger, duer, ræve eller andre skadedyr, bliver lokket til.

Særligt rotter er et stort problem i mange byer - og enhver boligejer er forpligtet til at bidrage til bekæmpelsen af den sultne gnaver.

Du har pligt til at holde din ejendom rottesikker

Udover, at du har pligt til straks at anmelde det til kommunen, hvis du ser en rotte, så skal du ifølge bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter også sørge for at rottesikre og renholde din ejendom, så rotter har begrænsede levemuligheder.

Denne regel risikerer du altså også at bryde, hvis du fodrer vilde dyr i haven.

Det siger loven

Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter

§ 14
"Ingen må ved udlægning af foder eller på anden måde skabe tilhold for fugle eller andre omstrejfende dyr, når dette medfører ulemper for omgivelserne."

§ 15
"Kommunalbestyrelsen kan påbyde, at der træffes de nødvendige foranstaltninger til udryddelse af skadedyr af hensyn til at undgå eller begrænse ulemper, uhygiejniske forhold og lignende."

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter

§ 2
"Enhver, der konstaterer forekomst af rotter, er ansvarlig for, at dette straks anmeldes til kommunalbestyrelsen."

§ 3
"Grundejere skal rottesikre og renholde deres ejendomme herunder brønde og stikledninger således, at rotters levemuligheder på ejendommene begrænses mest muligt."