Husdyr

Vi tilstræber, at vore husdyr generer naboerne mindst muligt med hensyn til f.eks. gøen og efterladenskaber.

Vi fjerner straks vore dyrs efterladenskaber uden for egen grund, herunder fra offentlige arealer som vej og fortov