vi overholder kommunens regler om renholdelse af fortove med mere.
Om sommeren fjernelse af ukrudt, fejning, klipning af hæk og grene, m.m.

Vi efterlader ikke affald på fortovene.
Farligt eller generende affald fjerner vi starks.
Om vinteren foretager vi snerydning og grusning/saltning.

Fortov

Vi opbevarer ikke byggematerialer på fortov i længere tid.
(det kræver i øvrigt tilladelse fra kommunen).

Hunde-efterladenskaber er omfattet heraf; 
Men det bør være undtagelsen, at en hundeejer ikke rydder op efter sin egen hund.

Foreningens sneordning fritager ikke grundejeren for ansvaret.

Se kommunens pjecen her

 Trafik og parkering

Vi undgår at parkere biler på fortovet således, at f.eks. en barnevogn ikke kan passere på fortovet. .

Vi parkerer bilerne ”forskudt”, således at de parkerede biler medvirker til at dæmpe hastigheden på vejen.

Vi kører hensynsfuldt og forsøger at påvirke andre til at gøre det samme, så f.eks. hurtig og støjende knallertkørsel undgås i området.

Ulovlig parkering kan anmeldes til 3954 1448.

Støjgener på offentlig vej henhører under politiet, jf. Politibekendtgørelsen, og kan anmeldes på ovenstående telefonnummer.

Vi hjælper hinanden - og kommunen - med at fjerne affald, især det, der kan være til fare eller gene for os selv og andre trafikanter, fra vejen. 

Renholdelse af vejene er helt klart kommunens ansvar, men en hyppig renholdelse af alle veje er i sagens natur umulig.

Affaldsbeholdere

Vi placerer affaldsbeholderne helt inde i siden, således at fortovet friholdes; og vi tager beholderne ind igen snarest muligt.

Barnevogne skal kunne pacere uhindret.

Affaldsbeholderne kan om vinteren genere sneordningen væsentligt og endda helt umuliggøre den.